Design304
01 / 01

News

ดีไซน์ 304 พาทีมงานพักผ่อนเที่ยวประจำปี

Mar , 28
ดีไซน์ 304  พาทีมงานพักผ่อนเที่ยวประจำปี

บริษัท ดีไซน์ 304  จำกัด จัดกิจกรรมท่องเที่ยวประจำปี 2561 สำหรับพนักงาน ณ จังหวัดจันทบุรี ระหว่างวันที่ 24 – 25 กุมภาพันธ์ 2561 รวมระยะเวลา 2 วัน 1 คืน   ซึ่งเป็นสวัสดิการที่ทางบริษัทฯ ได้จัดขึ้นเพื่อให้พนักงานได้พักผ่อน และทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัท รวมถึงเป็นการขอบคุณพนักงานทุกท่านที่มีส่วนในการทำงานร่วมกันมาตลอดทั้งปี

935 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel. 02 720 3551-2
© 2018 Design304 Co.,LTD All Right Reversed.