Design304
01 / 01

News

ดีไซน์ 304 จัดงานทำบุญบริษัท

Mar , 28
ดีไซน์ 304  จัดงานทำบุญบริษัท

ทางบริษัท ดีไซน์ 304 จำกัด ได้จัดงานทำบุญบริษัทฯ เพื่อเสริมสร้างความเป็นศิริมงคลให้แก่องค์กร ผู้บริหารและเป็นขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานสำหรับการเริ่มต้นการทำงานในปีนี้ ทั้งนี้มีการทำบุญถวายภัตตราหารแด่พระสงฆ์ จำนวน 5 รูป และรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน โดยมีพนักงานเข้าร่วมงานอย่างพร้อมเพรียงกัน

 

935 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel. 02 720 3551-2
© 2018 Design304 Co.,LTD All Right Reversed.