Design304
01 / 01

News

SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

Mar , 13
SETA 2018 งานที่รวมทุกความล้ำสมัยของพลังงาน เทคโนโลยีและ นวัตกรรม ภายใต้แนวคิดเมืองอัจฉริยะแห่งอนาคต

บริษัท แกท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ร่วมกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และกรุงเทพมหานคร ได้จัดงานเทคโนโลยีพลังงานยุคใหม่ สู่ประเทศไทย 4.0 ครั้งแรกของไทย ในชื่องานประชุมวิชาการและนิทรรศการนานาชาติ “โครงการพลังงานและเทคโนโลยีที่ยั่งยืนแห่งเอเชีย 2561” หรือ “Sustainable Energy Technology Asia 2018” (SETA 2018) ในหัวข้อ “Towards Consolidated Innovative Energy Technology” เพื่อผลักดันและเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านการจัดการพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลเพื่อการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน โดยการสนับสนุนของกระทรวงพลังงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และกระทรวงคมนาคม ระหว่างวันที่ 21-23 มีนาคม 2561 ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา เวลา 10.00 – 18.00 น.

ภายในงานประกอบด้วยงานประชุมทางวิชาการและหลักสูตรอบรมจากผู้เชี่ยวชาญทั้งในและต่างประเทศที่จะช่วยเปิดมุมมอง เสริมสร้างองค์ความรู้ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจด้านพลังงาน เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการพลังงานและเทคโนโลยีในหัวข้อต่างๆ ณ ฮอลล์ EH103-104 และห้องประชุม1 ตั้งแต่เวลา 9:00-17:00 น. อาทิ

– 21 มีนาคม “Future Energy Outlook”, หลักสูตรอบรม เทคโนโลยีกักเก็บพลังงานสำหรับระบบไฟฟ้าและพลังงานทดแทน
– 22 มีนาคม “Energy Inter-connectivity in ASEAN Plus”, “One Belt One Road”

– 23 มีนาคม “Thailand Renewable Energy: The Opportunities and Challenges; The Biomass Thermal Power Plant, “Small Power Producer Hybrid/Very Small Power Producer Hybrid Procurement”

พื้นที่พบปะกับคู่ค้าทางธุรกิจ Business Matching ด้านพลังงานและเทคโนโลยี มากกว่า 200 ท่านจากกลุ่มประเทศอาเซียนและอาเซียนพลัส

การนำเสนอเทคโนโลยีสุดล้ำ เทคโนโลยีแบตเตอรี่จาก BETA, WARTSILA และสถานีอัดประจุไฟฟ้า Charging โดย ปตท. เป็นต้น

เทรดโชว์ด้านเทคโนโลยีพลังงานและนวัตกรรมสุดล้ำที่จะสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และชุมชนให้เหมาะสมและปลอดภัยต่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม เพื่อตอบสนองไลฟ์ไตล์แบบสมาร์ทดิจิทัล อาทิ DIGI-ENERGY EXPO สัมผัสกับ IoT ด้านพลังงาน พร้อมทดลองขับยานยนต์ไฟฟ้า, รถยนต์ ตุ๊กตุ๊กไฟฟ้าจากหลากหลายค่ายรถยนต์, เรียนรู้จริงกับ “เมืองอัจฉริยะจำลอง” (Smart Urbanization Simulation), อาคารสีเขียวกับสวนแนวตั้ง (vertical garden), รถไฟฟ้า (EV), รถไฟรางเบา (Light-rail), กังหันไฟฟ้าแนวตั้ง (Vertical wind turbine), การแสดงระบบควบคุมโดรน (Drone Technology), ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm), บ้านและคอนโดอัจฉริยะ (Smart Home and Condominium) พร้อมเทคโนโลยีแบตเตอรี่และโซลาเซลล์, ร้านค้าปลีกอัจฉริยะ (Smart Retails), การใช้งานระบบCCTV ด้วย IOT (Smart CCTV ), ศูนย์ปฏิบัติการเมืองอัจฉริยะ (Smart City IOC : Intelligent Operation Center)

ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมและลงทะเบียนเพื่อสำรองที่นั่งในกิจกรรมประชุมทางวิชาการและหลักสูตรอบรมได้ที่ www.setaasia.com หรือทางแฟนเพจ www.facebook.com/seta.asia/
หมายเหตุ: สื่อมวลชนสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ https://goo.gl/CQJuBA

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2796372

อ่านต่อได้ที่ : http://www.ryt9.com/s/prg/2796372

935 ถนนพระรามที่ 9 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250 Tel. 02 720 3551-2
© 2018 Design304 Co.,LTD All Right Reversed.